Sunnavägen 15 är en ideell förening för boende på Sunnavägen 15 i Karlskrona, vars ändamål är att verka för de boendes gemenskap:

  • Genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i gemensamhetslokalerna samt härigenom verka för ett socialt hållbart boende;

  • Att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma inflytande och beslutanderätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;

  • Anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper

  • Alla boende i fastigheten Sunnavägen 15 erbjuds medlemskap i föreningen.

Exempel på olika aktiviteter mm som föreningen anordnar är:

Boulespel, luciabesök, studiecirklar, fester, utställningar, utflykter, föreläsningar, konserter, film och olika träningsaktiviteter samt drift av ett bibliotek.                                                                                                                            

För mer information om verksamheten:  www.sunnavagen15.se

Länk till föreningens bokning av gemensamma lokaler: www.boka.se/calendar/overview/3pbx5sr9