Stiftelsen Hemmet
Postadress: Landsvägsgatan 20

371 39 Karlskrona

Håkan Westerlund, VD 0708-154300

Jan-Erik Dahl,  Styrelseordförande   0708-557501

Christer Larsson, Vice ordförande    0768-458100

info@stiftelsenhemmet.se