Nu blir Stiftelsen ändå mer klimatsmart.

För att bidra till en klimatsmartare miljö, förutom det man redan tidigare gör i byggnaderna, har Stiftelsen köpt två företagsandelar i Karlskrona solpark, motsvarande 100.000 kilowattimmar miljövänlig energi. Solparken är för närvarande under uppbyggnad i Vedeby av Affärsverken.

“Vi hoppas med detta kunna dra vårt strå till stacken för en bättre miljö, där varje åtgärd ökar förutsättningarna” säger Jahn-Erik Dahl, styrelseordförande

solpark.jpg

FRÅN 2018-11-01 HAR HÅKAN WESTERLUND ANSTÄLLTS SOM VD FÖR STIFTELSEN HEMMET

håkan.JPG

Kort presentation:

”Jag är nyss fyllda 50-år och bor på Möcklö tillsammans med min hustru och våra två pojkar. Född och uppvuxen i Karlskrona, där jag bl a har varit aktiv Volleybollspelare i KFUM under många år.

Arbetsmässigt har jag god erfarenhet av fastighets-förvaltning, VD- och ekonomichefsarbete. Jag är även Auktoriserad Redovisningskonsult.

Ser nu fram emot att arbeta för Stiftelsen och hoppas kunna tillföra en hel del.”

Från vänster Ordförande Jan-Erik Dahl, VD Håkan Westerlund, Vice Ordförande Christer Larsson

Från vänster Ordförande Jan-Erik Dahl, VD Håkan Westerlund, Vice Ordförande Christer Larsson

5-årsjubiléum på Sunnavägen 15

Den 30/8 var det dags för fest då vi firade att huset varit klart i 5 år.

Slide1.JPG

Festen började med att Stiftelsens ordförande hälsade alla 50 närvarande välkomna och tackade föreningen för initiativet och för det goda arbete som styrelsen i föreningen gjort under åren.

Därefter tog föreningens ordförande över och berättade vad föreningen genomfört under de 4 år den funnits.                                                                                                                         

Bland annat har följande genomförts:                                                                                        Ca 220 Tisdagsfika, 35 Fester och ett 20-tal Aktiviteter, 8 Föreläsningar, 30-tal Film och Konserter,  massor av Sport har visats, 20-tal Konstutställningar, 5 Studiecirklar inom Bokcirkel, Korsordscirkel, Datacirkel och Qigong och Boule 2 ggr per vecka

Ordföranden tackade även Stiftelsen för det fantastiska stöd den haft både materiellt och på andra sätt. Vidare att seniorboendet på Sunnavägen 15 är ett av Sveriges bästa, detta kunde han påstå efter att under ett 20-tal år ha arbetat med och besökt boenden i Europa, USA och Canada

Jubileumsfesten.jpg

Här är tröjan som ska rädda liv. SVT/Blekinge 17/12 kl 1810

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/ekg-trojan-ska-radda-liv

I det här projektet deltar ett 20-tal personer från Sunnavägen 15.

Tröjan har inbyggda elektroder som mäter hjärtrytmen under ett eller flera dygn. På BTH är det doktor Terese Lindberg som håller i tröjprojektet.

– Tröjan kan du ha på dig och leva som vanligt. Elektroderna skickar hjärtrytmen via mobiltelefonen till en server där man kan läsa ditt EKG. Du har den på dig hemma och sedan kan din vårdgivare eller läkare titta på det på distans, säger Terese Lindberg.

Intelligent klädesplagg

Tröjan har tagits fram för att upptäcka förmaksflimmer hos äldre. Forskning visar att drygt 42 procent av personer med förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande läkemedel. Resten vet inte om att de har flimmer och medicinerar inte och riskerar att drabbas av stroke.

Förhoppningen är att EKG-tröjan ska kunna identifiera personer med förmaksflimmer och att det intelligenta klädesplagget ska kunna kunna ingå som en del i den förebyggande sjukvården i framtiden.

Skön tröja

Ett tjugotal seniorer på ett seniorboende i Karlskrona som fått testa själva tröjan – som än så länge är utan elektronik – är positiva så här långt.

– Den är skön och den är behaglig. Det som är intressant med tröjan är att den kommer att ha alla elektroder insydda i tröjan, säger senioren P-O Svensson.

Han tycker tröjan verkar mycket lovande.

– Ska man ta långa EKG-prov så ska du ju fästa alla elektroder och sladdar på överkroppen och ska du duscha måste du ta bort allting och sätta fast allt igen. Tröjan kan man ju bara ta av sig och sätta på sig igen.

Till våren fortsätter projektet på BTH. Då kommer ett hundratal personer att få testa EKG-tröjan, men med elektronik. Resultatet ska sedan jämföras med ett traditionellt EKG-test för att se om resultaten skiljer sig.