Här är tröjan som ska rädda liv. SVT/Blekinge 17/12 kl 1810

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/ekg-trojan-ska-radda-liv

I det här projektet deltar ett 20-tal personer från Sunnavägen 15.

Tröjan har inbyggda elektroder som mäter hjärtrytmen under ett eller flera dygn. På BTH är det doktor Terese Lindberg som håller i tröjprojektet.

– Tröjan kan du ha på dig och leva som vanligt. Elektroderna skickar hjärtrytmen via mobiltelefonen till en server där man kan läsa ditt EKG. Du har den på dig hemma och sedan kan din vårdgivare eller läkare titta på det på distans, säger Terese Lindberg.

Intelligent klädesplagg

Tröjan har tagits fram för att upptäcka förmaksflimmer hos äldre. Forskning visar att drygt 42 procent av personer med förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande läkemedel. Resten vet inte om att de har flimmer och medicinerar inte och riskerar att drabbas av stroke.

Förhoppningen är att EKG-tröjan ska kunna identifiera personer med förmaksflimmer och att det intelligenta klädesplagget ska kunna kunna ingå som en del i den förebyggande sjukvården i framtiden.

Skön tröja

Ett tjugotal seniorer på ett seniorboende i Karlskrona som fått testa själva tröjan – som än så länge är utan elektronik – är positiva så här långt.

– Den är skön och den är behaglig. Det som är intressant med tröjan är att den kommer att ha alla elektroder insydda i tröjan, säger senioren P-O Svensson.

Han tycker tröjan verkar mycket lovande.

– Ska man ta långa EKG-prov så ska du ju fästa alla elektroder och sladdar på överkroppen och ska du duscha måste du ta bort allting och sätta fast allt igen. Tröjan kan man ju bara ta av sig och sätta på sig igen.

Till våren fortsätter projektet på BTH. Då kommer ett hundratal personer att få testa EKG-tröjan, men med elektronik. Resultatet ska sedan jämföras med ett traditionellt EKG-test för att se om resultaten skiljer sig.