Nu blir Stiftelsen ändå mer klimatsmart.

För att bidra till en klimatsmartare miljö, förutom det man redan tidigare gör i byggnaderna, har Stiftelsen köpt två företagsandelar i Karlskrona solpark, motsvarande 100.000 kilowattimmar miljövänlig energi. Solparken är för närvarande under uppbyggnad i Vedeby av Affärsverken.

“Vi hoppas med detta kunna dra vårt strå till stacken för en bättre miljö, där varje åtgärd ökar förutsättningarna” säger Jahn-Erik Dahl, styrelseordförande

solpark.jpg