Sunnavägen 15 ideell förening

Föreningens Ändamål

Genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i gemensamhetslokalerna samt härigenom verka för ett socialt hållbart boende:

 • Att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma inflytande och beslutanderätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;
 • Anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper
 • Alla boende i fastigheten Sunnavägen 15 erbjuds medlemskap i föreningen.

Aktiviteter

Vi genomför många aktiviteter under året bland annat:

 • Boulspel, Studiecirklar ( Quigong, Bokcirkel, Korsordscirkel ), Sittgympa, Föreläsningar mm på tider som framgår av anslag och på presentations-TV. Vi ser på Konserter/Filmer, Sport mm i Biblioteket, vi anordnar även Fester när så är möjligt. Sommartid grillar vi ute när vädret tillåter.
 • Sista torsdagen varje månad har vi gemensam fika.
 • Vi har ett Bibliotek med ett stort antal böcker som kan tillfredsställa alla boendes intresse.
Midsommarfest

Föreningens styrelse 2022

Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor, synpunkter eller idéer

ORDFÖRANDE: Per-Olof Svensson 15C Tfn: 0708 780113 poasvensson@gmail.com

SEKRETERARE: Kerstin Olofsson 15B Tfn: 0709462024 gk.olofsson@gmail.com

KASSÖR: Sture Malmgren 15C Tfn: 0705 577637 sture.malmgren@swipnet.se

LEDAMOT: Britt-Mari Olsson 15A Tfn: 0731 411923 brittastina2@hotmail.com

SUPPLEANT: Birgitta Vallin 15B Tfn: 0738 385800 vallinbirgitta65@gmail.com

Kommitteér

För att genomföra aktiviteter och andra verksamheter har ett antal kommittéer/grupper skapats med en ansvarig person för varje. Det är det ansvariga som ska se till att det krävs antal personer i respektive kommittés/grupps arbete. För att aktiviteterna och verksamheten ska fungera är det aktuellt att så många hyresgäster som möjligt är engagerade, om inte många engagerar sig kommer att tvingas utgå.

Ansvariga för de olika Kommittéerna/grupperna är:

 • Festkommitté : utses senare
 • Trädgårdsgruppen: Göran Olofsson
 • Kaffegruppen: Britt-Mari Olsson
 • Film-/konsertgruppen: Kaj Olsson
 • Boulegruppen: Anita Jönsson.
 • Sittgympa: Britt-Mari Olsson
 • Korsord-/bokcirkel: Ewa Walter
 • Quigong: Gun Åhlfeldt

Sunnavägen 15 Idéell förening, organisationsnummer: 802490-1194

Bankkonto: Länsförsäkringar 9023 5938051

Lokalbokning

Bokning av gemensamhetslokalerna

Gästlägenheten kan bokas av hyresgästerna för gästövernattning och/eller egna fester.

För övernattning gäller tiden 1200 till 1200 påföljande dag om inte annat överenskommits. Normalt kan bokning ske maximalt 3 dagar i sträck om inte andra skäl har godkänts. Kostnad 250 kronor per natt. Det är inte tillåtet att sova i sittsofforna. Extrasängar kan lånas för 50 kronor per natt.

För fester gäller tiden 1300 till 2200 om inte annat överenskommits. Lokalen skall vara städad, Golvet våttorkat, sopor kastade, använt porslin diskat och inplockat före klockan 0800 efterföljande dag. Kostnad 300 kronor per tillfälle om externa gäster deltar, gratis om det enbart är hyresgäster i huset som deltar.

Bokning av Gästlägenheten och Korridoren, sker hos:

Britt-Mari Olsson, DA1502; tfn: 0731411923 mellan kl 1800 och 2200

Kalender med innevarande månads bokningar >>

Boulspel