Felanmälan för Sunnavägen 15 görs till Husvärden vid B-entrén med blankett som läggs i Husvärdens brevlåda eller muntligt vid Husvärdens besökstider.

AKUTA OCH BRÅDSKANDE FelanmälNINGAR SOM INTE KAN AVVAKTAS SKALL göras TILL JOTAC tfN: 0455-28700.